Hopp til hovedinnhold
Bergen Katedralskole
MWanvik_HFK_Katedralskolen_DSC5777 (Large).jpg

Elevundersøkelsen

Elevundersøkinga er ei årleg undersøking der elevar får seie si meining om læring og trivsel i skulen. Vi ønskjer at alle elevar svarer på undersøkinga. Her kan du lese meir om gjenomføring, personvern og kva undersøkinga blir brukt til. Vi gjennomfører undersøkinga i månedskiftet nov/des

Aktuelle saker

21.11.2023

Rakettoppskyting

Fysikk 1-elevane, har saman med Andreas jobba med å berekne banen til rakettar. Dei har brukt programmering for å gjere nødvendige berekningar og simuleringar. Endeleg var det tid for å gjere målingar for å sjå om berekningane stemde.

Rakettoppskyting
13.11.2023

Møte om ungdom og rus

I samarbeid med Amalie Skram vidaregåande og Tertnes vidaregåande skule inviterer me til møte for føresette for elevar i VG1, der tema er ungdom og rusbruk i dag.

14.09.2023

"Rekonstruksjon av Utøya" - Dokumentar

«Rekonstruksjon av Utøya» er ein dokumentarfilm og eit undervisningsopplegg knytt til den Kulturelle Skulesekken. Undervisningsopplegget opnar for refleksjon kring vanskelege tema, som førebygging av radikalisering, demokratiske haldningar, livsmeist...

Plakat
11.09.2023

Information meeting for Parents and Guardians in 3IB

picture of books