Hopp til hovedinnhold

Elevkoordinator og miljøkoordinator

Elevkoordinator er kontaktperson for elevrådet, elevsamfunnet Hugin, russen, og dei andre elevgruppene ved skulen. Elevkoordinator har også ansvar for andre elevaktivitetar som ikkje er ein del av undervisninga. Døme på andre aktivitetar er bordtennisturnering og aktivitetsdag. Miljørettleiar er ein person som er aktivt ute i miljøet saman med elevane, og er tett på elevanes kvardag

Både elevkoordinatoren og miljørettleiar har "open dør" slik at elevar kan komma utan avtale. Sidan kontortidene varierer kan det vere lurt å gjere ein avtala ved å senda melding på It's Learning eller e-post.

Elevkoordinator Henrik samarbeider tett med miljørettleiar Julie. Henrik har særskilt ansvar for elevråd og russen. Julie har særskilt ansvar for elevsamfunnet. Saman har dei ansvar for elevaktiviteteter iløpet av skuleåret. Ta kontakt med ein av dei dersom du er usikker på kven du bør kontakta.

Kontakt

Henrik Hysing-Dahl

undervisningsstilling
Henrik_Hysing-Dahl.jpg

Julie Lykkebø Hafsaas

Miljøkoordinator
Julie Lykkebø_Hafsaas.jpg