Avdeling Kyrre

Bilde 22.06.2021, 11 41 26 – hjemmeside 1.jpg

Dette er eit individuelt tilpassa skuletilbod for unge med psykiske vanskar som treng å fullføre heile, eller deler av, vidaregåande opplæring. Omfanget kan variere frå 2 til 22 timar pr. veke. Elevane kan oppnå studiekompetanse.

 

Skuleåret 2022-2023

Oppstart for nye elevar blir måndag 15. august.

Oppstart for "gamle" elevar er tysdag 16. august.

Detaljert informasjon kjem på SMS og elektronisk, nokre dagar før skulestart.

Dersom du lurer på noko, ta gjerne kontakt på tlf. 94 00 69 35, eller e-post: post.kyrre@vlfk.no frå veke 32.

Avdeling Kyrre sitt tilbod

Bergen Katedralskole, avdeling Kyrre, tilbyr fag innan studiespesialisering og påbygg til generell studiekompetanse. Vi er eit skoletilbod for ungdom mellom 16 og 24 år med psykiske vanskar (elevar som har ein behandlar i psykisk helsevern). Undervisninga er organisert i mindre grupper/klassar. Elevane skal ha tid til behandling og helsefremmande aktivitetar; difor har ingen full timeplan. (2-22t/v)

Les meir om fagtilbodet vårt

Vi har fokus på eit trygt læringsmiljø, relasjonsbygging og meistring. Les meir om elevmiljøet på Kyrre

Tilbodet ved Kyrre er definert som spesialundervisning.  Søknadsfristen til skolen er derfor 1. februar. Du søkjer via Vigo. Inne på Vigo vel du Bergen katedralskole. Tilvising og samtykke til PPT må fyllast ut av nye elevar.

Alle elevar skal sende inn ny behandlaruttale kvart år. 

 • Søknadsfrist: 1. februar.
 • Dette må vere med i ein behandlaruttale.
 • Undervisninga på Kyrre er rekna som spesialundervisning. Tilvising og samtykke må fyllast ut av alle elevar på Kyrre. Ta med MinID/BankID på skulen dersom du treng hjelp med utfyllinga.
 • Elev-PC og IT tenester
 • Søknad om fritak
  Når det gjeld søknader til skulen om diverse fritak, søkjer du no sjølv på Visma InSchool (VIS). Logg deg inn i VIS.
 • Lånekassen: Når du søkjer om lån/stipend må du velge nei til Vigo og velge Bergen katedralskole avd. Kyrre på skulenamn. (Då vil søknaden din kome til Kyrre.)
 • Skoleskyss: Treng du drosje til og frå skulen må skulen søke for deg. For at vi skal kunne gjere det må ferdig utfylt legeerklæring leverast/sendast skolen.
 • Lærebokutlån: Alle som skal låne lærebøker må ha nasjonalt lånekort. Elevar som ikkje har gått på vgs før, må også signere digital lånekontrakt. Les meir
 • Følg oss på Snap: kyrrevgs

 

Kontaktinfo:

Måndag-onsdag: 08:00-15:30
Torsdag: 08:00-15:30/13:30
Fredag: 08:00-14:30
Tlf. 94 00 69 35. E-post: post.kyrre@vlfk.no

Elevtelefon (kun for elevar): 94 17 41 08.

Post/besøksadresse: Bergen katedralskole avd. Kyrre, Lars Hilles gate 20B, 5008 Bergen.