Hopp til hovedinnhold

Sentrale dokument i vgs

Alle skular har felles dokument som gjeld for alle skular. Her har vi samla nokon av dokumenta som er sentrale for mange elevar.

Alle skolane i Vestland fylkeskommune har felles orden- og åtferdsreglement.

Felles orden- og åtferdsreglement

Elevar som har meir enn 10% fravær i eit fag, vil ikkje få halvårsvurdering eller standpunktkarakter i faget. Elevar med dokumenter fråvær vil likevel ha rett til vurdering under forutsetning at læraren har forsvarleg vurderingsgrunnlag i faget. Klikk på lenka nedanfor for å lese meir om kva som gjeld som dokumentert og udokumentert fråvær. Fråværsordninga gjeld ikkje for elevar på VO.

Fråværsordninga (Udir)

Merk at det no er unntak frå reglane ut skuleåret

Regjeringen gjeninnfører unntak fra fraværsreglene ut skoleåret