Hopp til hovedinnhold

Norsk kort botid - nettilbud

studieverksted.jpg

Dette er et tilbud til skoler som har nyankomne elever som trenger ekstra norskopplæring. Undervisningen foregår på nett og er et tilbud for de skolene som ikke har nok elever til å starte et eget norskopplærings tilbud. (Når skolene har mer enn 6 elever forventes det et eget fysisk tilbud på skolen) Kurset administreres av Bergen katedralskole i samarbeid med nettskolen og OPK. Opplæringen skjer i to forskjellige grupper. Opplæringen starter opp 1. september. Det vil være løpende opptak i løpet av året.

Søknad om plass på nettstudiet

Kontakt Dag Haugstvedt

Ønsker du plass på dette nettstudiet må du sende epost til Dag Haugstvedt

Dag Christer Kaarstad Haugstvedt

Avdelingsleiar Vg1
Dag Christer Haugstvedt

 

Opplæringen

Løp A1

Omfang 

10 timer à 45 min i uken 

(2 av disse kan brukes til individuell oppfølging) 

Antall 

10 – 15 elever 

Hva 

Grunnleggende norskopplæring 

Kompetansepakker som elevene må igjennom 

Elevene kjører undervisningen til målet er oppnådd 

Målet 

Elevene skal nå A2 nivå i norsk 

Opptak 

Løpende opptak, med forbehold om at det er plass i gruppen 

 

Løp A2

Omfang 

8 timer à 45 min i uken i gruppen 

(2 av disse kan brukes til individuell oppfølging) 

Antall 

10 – 15 elever 

Hva 

Norskopplæring for å få elevene opp på B1 nivå 

Aktuelt med å trekke inn læreplan for NOR14. 

I utgangspunktet er det tilbud ut skoleåret eller til de når B1 nivå 

Målet 

Elevene skal nå B1 nivå i norsk 

Opptak 

Elevene må ha norsknivå på A2 for å komme i gruppen. 

 

Timeplan for nettundervisning i grunnleggende norsk.

Skriveoppgave og oppgaver betyr at timene er uten lærer, men elevene arbeider i gruppe eller individuelt

Gruppe 1 - Mot nivå A1

ANOR nett gr. 1 (A1) 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

10:00-10:45

 

Undervisning

 

 

 

10:45:11:30

 

Oppgaver

 

 

 

12:15 -13:00 

Undervisning

 

Undervisning

Undervisning

Undervisning

13:00-13:45 

Oppgaver

 

Undervisning

Undervisning 

Oppgaver  

Gruppe 2 - Mot nivå A2

ANOR nett gr. 2 (A2) 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

10:00-10:45

 

Oppgaver

 

 

 

10:45:11:30

 

Undervisning  

 

 

12:15 -13:00 

Oppgaver

 

O

 

Oppgaver

13:00-13:45 

 Undervisning

 

 Oppgaver

Oppgaver  

Undervisning

14:00-14:45

 

 

Undervisning

Undervisning

 

Gruppe 3 - Mot nivå B1

ANOR nett gr. 2 (A2) 

Mandag 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

12:15-13:00

 

 

Undervisning  

Undervisning  

 

13:00-13:45

Oppgaver

 

Undervisning

 Undervising

Oppgaver

14:00-14:45 

Undervisning

Skriveoppgave  

 

 

Undervisning

Forventninger

Til elevene 

 • Må delta aktivt i undervisningen og med arbeid 
 • Melde fra til faglærer om fravær. Om du har urimelig stort fravær mister du plassen på tilbudet. 
 • Ha på kamera og mikrofon i timene. Det er mulig å ha på annen bakgrunn. 
 • Delta på et fysisk møte en gang i halvåret 
 • Ordensreglementet gjelder på dette tilbudet på lik linje som resten av skolen 

Til skolene 

 • Må kartlegge elevene før innsøking og fatte et enkeltvedtak om særskilt språkopplæring. (prosedyren). Dette må gjøres før inntak. Ha dialog med Bergen katedralskole i denne prosessen. 
 • Kartlegging av elevene i forhold til norsknivå. Dette må gjøres før inntak til tilbudet og ved eventuelt overgang fra A1 til A2 kurs. Dette bør og gjøres i slutten av skoleåret. Dette gjøres i samarbeid med Bergen katedralskole
 • Ha et egnet rom som elevene kan være på. 
 • Finne annen undervisningsaktivitet for eleven på skolen som eleven har utbytte av. (lenke til veiledning – Linda følger opp) 
 • Sikre at elevene er en del av skolemiljøet på sin skole.
  • Hjelpe til med at elevene kan delta på en fysisk samling i halvåret ved Bergen katedralskole. 
  • Sikre ressurser til en lærer som 
  • er med i undervisningen med elevene i starten til alt fungerer 
  • hjelper til med det tekniske til eleven. Herunder å passe på at elevene har fungerende pc med kamera, headsett og mikrofon 
  • en som læreren i tilbudet kan kontakte når det skjer følgende: 
  • Elevene er fraværende 
  • Følge opp eventuell uro i gruppen 
  • Når det er krenkelser i gruppen (9A) 
  • Hjelpe elever til å få levert arbeid 
    

Dette kan skolene forvente av Bergen katedralskole 

 • Koordinering av tilbudet. 
 • Elevene blir registrert som elev ved Bergen katedralskole i VIS. Dette gir tilgang til fagsiden på It’s learning. 
 • Faglærer som følger elevene tett opp og gir tilbakemelding til avgiverskolens kontaktperson om det som er nødvendig. 
 • Faglærer som møter elevene fysisk en gang i halvåret. 
 • Fagbøker og nett-tilganger blir ordnet