Hopp til hovedinnhold

Minoritetsrådgiver

IMDis minoritetsrådgivere jobber for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett opprinnelsesland, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold.

Du kan kontakte minoritetsrådgiveren om:

  • Strenge grenser hjemme
  • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
  • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
  • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
  • Vold, trusler eller tvang
  • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
  • Er bekymret for en reise til utlandet
  • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
  • Er bekymret for en venn som opplever noen av punktene over
  • Spørsmål knyttet til seksuell legning

 

Minoritetsrådgiver Emilie Jone-Andbo

 

Minoritetsrådgiver Emilie Joner Andbo er på skolen mandag til fredag og har kontor på H116 (i Harry Potter-gangen). Hun har "åpen dør" slik at elever kan komme uten avtale, eller du kan lage avtale ved å sende melding på It's learning, epost eller via sosiale media eller telefon 41375203.

 

Minokatten på Snapchat og Emilie Minoritetsrådgiver på Facebook.

Les mer om ungdom og negativ sosial kontroll på: https://www.imdi.no/nora/