Hopp til hovedinnhold

Google er verdas største søkemotor og du finn ofte det du leitar etter. Det går imidlertid an å bruke Google på ein meir effektiv måte enn dei fleste av oss gjer til dagleg.

Nokre tips

  • Bruk alltid fleire søkeord slik at du får færre og meir presise treff! Du kan skrive dei etter kvarandre i søkefeltet. 
  • Dersom du er sikker på rekkefølga av ord du leitar etter kan du setje frasen i hermeteikn. F.eks.: "NATO og USA støtter opp om ukraina"
  • Dersom du ser etter treff frå ein bestemt nettstad er sitesøk effektiv! (Sjå bildet.)
  • Får du for få treff? Prøve å bruke synonym (andre ord som betyr det samme).
  • Får du for mange treff? Prøv å snevre inn på dato. (Sjå bildet) 
  • Ser du etter vitskaplege artiklar? Då er det betre å bruke Google Scholar!

Sølvberget bibliotek i Stavanger har fleire tips.

Googling.png

Tilbake til biblioteket si heimeside