Hopp til hovedinnhold

Lærebokutlån

Elevar på Bergen katedralskole får låne lærebøkene dei treng på skulen. For at du skal kunne låne lærebøker må du underteikne ein lånekontrakt. Er du under 18 år må også føresette underteikne.

You get your textbooks at the school library at the start of the school year. I you forget your textbook at home you can borrow one for the day, if we have any left.

Before borrowing books for the first time you must sign our Digital borrowers contract. You sign in using My ID or Bank ID and follow the instructions. The digital receipt must be presented the first time you borrow books. For people who do not have a Norwegian personal number, we do have a paper version of the contract.

We prefer that you have a national library card before borrowing books at the school. You can get that from our school library, any public library or digitally from The National Library. For people who do not have a Norwegian personal number, we issue local library cards.

You can have your textbooks the whole school year, but you have to turn them in before the summer vacation. The only regular exception to this rule is students from 2IB who gets to keep their books until they finish 3IB. Students going away on exchange programs can contact the library about borrowing textbooks while abroad.

Students continuing at the school can borrow regular books (non-textbooks) over the summer vacation.

Textbooks have to be turned back on the days allocated for your class by the library.

Textbooks that are not returned must be paid for in full!

Lærebøkene dine får du utlevert på biblioteket. Dersom du har gløymt læreboka heime kan du få låne eit eksemplar for kortare tid, dette med atterhald om at vi har ekstra eksemplar tilgjengeleg.

Før du låner bøker for første gang på skolen må du ha fylt ut og signert digital lånekontrakt. Ein logga seg inn med MinID eller BankID. Når alt er korrekt utfylt vil du få kvittering på skjermen og tilsendt på epost. Kvitteringa må takast med når du skal låne lærebøker. Versjonar som blir godtatt er utskrift, screenshot eller epost med kvittering på mobil. Digital lånekontrakt - må underteiknast av nye elevar

Dersom du alt har lånekort/bibliotekkort frå vårt bibliotek eller eit anna bibliotek, er det fint om du også tar det med når du skal låne lærebøker. Du kan også skaffe deg digitalt nasjonalt lånekort via Nasjonalbiblioteket.

Vanleg lånetid for lærebøker er ut skoleåret. Dersom du låner ei ekstra er lånetida kortare.

Lærebøkene skal leverast ved skoleslutt etter den planen biblioteket set opp. Det eineste vanlege unntaket er elevar på 2IB som kan behalde sine lærebøker til dei er ferdige med 3IB. Elevar som skal på utveksling kan også gjere ein spesiell avtale med biblioteket.

Elevar som skal fortsette på Katten kan låne vanlege bibliotekbøker (ikkje lærebøker) over sommarferien.

Bøker som ikkje blir levert tilbake må erstattast med full pris!

Tilbake til biblioteket si heimeside