Hopp til hovedinnhold

Avslutningsseremoniar for Vg3, 2024, Gymsal 1, Bergen katedralskole

Hei alle føresette! (English below) Det er tid for avslutningsseremoniar Vg3 - der vi set punktum for tre flotte år!

På grunn av omsyn til plassen, er det verdt å merke seg at kvar elev kan ha med seg opp til to gjestar. Vi ber også gjestane om å vere på plass i Gymsal 1 (vi hjelper dykk å finne vegen frå skulen sin hovudinngang) fem minutt før oppstart, ettersom det blir innmarsj med elevane på dei oppgitte tidspunkta. Vi gler oss. Vel møtt!

Under ser de ei oversikt over når kvar enkelt klasse skal ha sin avslutning i nedre gymsal her på Katten. 

Datoar og klokkeslett:

Avslutningar Vg3

Måndag 17/6 kl. 17.00: 3IB

Tysdag 18/6 kl. 17.00: 3E og 3B

Tysdag 18/6 kl. 19.00: 3C og 3G

Onsdag 19/6 kl. 17.00: 3A og 3F

Onsdag 19/6 kl. 19.00: 3D

 

Hello all parents!

It is time for the Vg3 graduation ceremonies, where we conclude three wonderful years!

Due to space considerations, please note that each student can bring up to two guests, for IB up to three guests. We also ask the guests to be seated in Gym 1 (we will help you find your way from the school's main entrance) five minutes before the start, as there will be a procession of the students at the specified times.

We look forward to seeing you. Welcome!

Below, you will find an overview of when each class will have its graduation in the lower gymnasium here at Katten.

Dates and times:

Graduations Vg3

Monday, June 17 at 17:00: 3IB

Tuesday, June 18 at 17:00: 3E and 3B

Tuesday, June 18 at 19:00: 3C and 3G

Wednesday, June 19 at 17:00: 3A and 3F

Wednesday, June 19 at 19:00: 3D