Elevundersøkelsen

Illusrasjonsfoto

Som vanleg blir elevundersøkinga gjennomført før årsskiftet. Den er obligatorisk for skulane opp til og med Vg1. Me vel likevel å gjennomføra for Vg2 og Vg3

Det er frivellig for elevar å delta. Me oppmodar elevar til å svara på undersøkinga. Her får elevane høve til å seia si meining om læring og trivsel i skulen. Resultata blir brukte av skulen, kommunen og staten for å gjera skulen betre.