Hopp til hovedinnhold

Holbergprisen i skolen

Torsdag 6. juni var Bergen katedralskole vertskap for prisudelingen til dei tre finalistane i Holbergprisen i skolen. Holbergprisen er ein nasjonal forskingskonkurranse for elevar i den vidaregåande skolen. Alle vidaregåande skolar i landet blir kvart år inviterte til å gjennomføre forskingsarbeid innanfor humanistiske og samfunnsvitskaplege fag.

Vår eigen elev på Kyrre, Edvard Hove Rosenlund, var ein av finalistane i år. Forskingsprosjekt han bidrog med, handla om «Knut Hamsun 72 år etter hans død». Dette fekk han ein strålande tredjeplass for.

Ein av gjestene var kunnskapsministeren, Kari Nessa Nordtun. Før seremonien starta, fekk ho omvising på skolebiblioteket av bibliotekaren Live saman med elevar.