Hopp til hovedinnhold

New conversion table for IB Diploma Grades

On 15 December 2022 the Norwegian Directorate for Higher Education and Skills (HK-dir) published a new conversion table for the IB Diploma. The conversion table is used to convert IB Diploma Points into the Norwegian grading system for the purpose of applications to Higher Education in Norway via Samordna Opptak. The new conversion table will be used for applications to the academic year 2025/26 and onwards. 

Norwegian IB Schools (NIBS) is an association for IB schools in Norway and consists of teachers, programme coordinators and heads from IB schools throughout Norway. NIBS disagrees strongly with the new conversion table, which is unfair towards IB students and devaluates the IB Diploma compared to the Norwegian certificate of upper secondary education (vitnemål fra den videregående skolen). The new conversion table puts future IB DP students as well as current students and alumni not yet admitted to Higher Education at a disadvantage compared to their peers in the Education Programme for Specialization in General Studies. 

Information meeting

On 10 May, we will hold an information meeting at the school about the changes and the process as it has been until now.

10. mai vil vi holde informasjonsmøte på skolen om endringene og prosessen slik den har vært fram til nå.

Den 15.desember 2022 publiserte det norske Direktoratet for høyere Utdanning og kompetanse (HK-dir) en ny tabell for utregning av konkurransepoengsum for IB Diploma (IB DP). Utregningstabellen brukes for å omgjøre IB Diploma poeng til det norske karaktersystemet for opptak til høyere utdanning i Norge via Samordna Opptak. Den nye utregningstabellen vil bli brukt for å behandle søknader om opptak fra og med utdanningsåret 2025-2026. 

Norwegian IB Schools (NIBS) er en organisasjon for IB skoler i Norge. Den består av lærere, programkoordinatorer og rektorer ved IB skoler over hele landet. NIBS er svært uenig i den nye tabell for utregning av konkurransepoeng til opptak for høyere utdanning. Den gir en negativ og urettferdig behandling av IB elever og forringer verdien av IB Diploma sammenlignet med norsk vitnemål fra videregående skole.  Den nye utregningstabellen får negative konsekvenser for både kommende IB Diploma elever og for nåværende og tidligere elever som ikke allerede er tatt opp til høyere utdanning sammenlignet med elever på norsk studiespesialiserende utdanningsprogram.