Hopp til hovedinnhold

Behandlaruttale - dette skal vere med

Med behandlar meinast her psykolog innan BUP, DPS, eller annan sosialmedisinsk instans.

Uttalelsen må seie noko om:

Problema som er grunnlaget for søknaden.
Søkjaren si faglege og sosiale funksjonsevne.
Søkjaren sine hjelpetiltak tidlegare (type, omfang og erfaringar).
Søkjaren sine behov i vidaregåande skole (fagleg og sosialt).

Uttalelse skal sendast til: Bergen katedralskole avd. Kyrre, Lars Hilles gate 20B, 5008 Bergen.