Hopp til hovedinnhold

Andre året er det færre fellesfag. Skuledagen består av like mange timar fellesfag som programfag. Programfag er faga du sjølv vel for å få studiekompetanse. Det er mindre undervisning i klassane, men meir undervisning med andre elevar med same faginteresse.

På Katten kan du velje mellom vanleg Vg2 og IB. Elevar på studiespesialisering vel mellom programområda realfag og språk, samfunnsfag og økonomi. Får å få fodypning må du ha to fag frå same programområde òg på Vg3.

Elevar i Vg2 vel tre programfag i tillegg til matematikk.

Skulen tilbyr vanlegvis følgjande programfag:

Realfag
 • Matematikk 2P/R1/S1
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Biologi
 • Teknologi- og forskningslære
 • Geofag 1
 
Språk, samfunnsfag og økonomi:
 • Historie og filosofi
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Psykologi
 • Antikkens språk og kultur
 • Latin 1
 • Internasjonal engelsk
 • Rettslære
 • Samfunnsøkonomi

 

Idrett
 • Breddeidrett
 
Framandspråk 2

 

Alle elevar må ha eit framandspråk på Vg2, også dei som heldt fram med engelsk.

Skolen tilbyr vanlegvis:

 • Fransk 2
 • Spansk 2
 • Tysk 2
 • Tysk 1 (for elevar som har hatt eit anna framandspråk enn tysk på ungdomstrinnet og vil bytte)
 • Tysk 1+2 (for elevar som ikkje har hatt noko framandspråk på ungdomstrinnet)


Læreplanar Vg2