Hopp til hovedinnhold

På Vg3 held du fram med to av programfaga du fordjupa deg i på Vg2. I tillegg vel du fritt eit tredje programfag.

Skolen tilbyr vanlegvis følgande programfag

Realfag:
 • Matematikk R2/S2
 • Fysikk
 • Kjemi
 • Biologi
 • Teknologi og forskningslære
Språk, samfunnsfag og økonomi:
 • Historie og filosofi
 • Politikk og menneskerettar
 • Sosialkunnskap
 • Antikkens språk og kultur
 • Latin
 • Psykologi
 • Engelsk 1 / Engelsk 2
 • Rettslære
 • Samfunnsøkonomi
 • Tysk 1+2 (erstattar eit programfag for elevar som ikkje tok framandspråk på ungdomstrinnet).

 

Nettundervisning i regi av Vestland fylkeskommune

Skolen tilbyr nokre år andre programfag, for eksempel Geofag 1 eller framandspråk nivå 3 dersom det er nok elevar som søker. Elevar kan også søke om å ta programfag som nettstudium i regi av Vestland fylkeskommune (atterhald om nok søkjarar til dei forskjellige faga) https://www.vestlandfylke.no/utdanning-og-karriere/elev/nettundervisning/

Tips: Du kan få ekstrapoeng ved opptak til høgare utdanning ved å ta realfag eller framandspråk 2.

Læreplanar Vg3