Hopp til hovedinnhold

Studiekompetansefag høsten 2023

 

Voksenopplæringen tilbyr fag til generell studiekompetanse. Skolen tilbyr både dag- og kveldsundervisning. Undervisningen er fra mandag til torsdag. Noen fredager er det skriftlige 5-timers prøver. 

Undervisning dagtid er i tidsrommet 08:15 - 15:30. 

Undervisning kveldstid er i tidsrommet 16:00 - 21:10.

Tilbud for deg med norsk som morsmål eller lang botid i Norge:

• Norsk
• Historie
• Samfunnskunnskap
• Matematikk 1P og 2P
• Naturfag
• Engelsk

Tilbud om påbygg/vg4:

Vi tilbyr påbygg vg4 for deg som har fagbrev/yrkeskompetanse eller har fullført vg1 og vg2 på yrkesfag:

  • Norsk
  • Historie 
  • Matematikk 2P-Y
  • Naturfag påbygg
Tilbud for minoritetsspråklige: 

Vi tilbyr også opplæring i alle seks studiekompetansefagene over to år - et tilrettelagt løp for minoritetsspråklige søkere. Vi anbefaler at du har norskkunnskaper på ca. nivå B1 før du begynner. 

Slik er utdanningsløpet bygd opp:

Første året (M1): Norsk, matematikk 1P,  samfunnskunnskap og engelsk.

Andre året (M2): Norsk, matematikk 2P, naturfag og historie.

Minoritetsspråklige søkere med høyere utdanning
For minoritetsspråklige søkere med høyere utdanning fra utlandet tilbyr vi intensivkurs over ett år i norsk med oppstart i august. Undervisningen foregår på kveldstid. 

 

Nettilbud ved Bergen Katedralskole, «Grip sjansen»

Er du arbeidsledig, permittert eller i jobb, og ikke har rett til voksenopplæring, men du ønsker studiekompetanse, kan du søke om å få ta faget/fagene du mangler ved å bruke denne lenken: vigo.no

All undervisning i alle fag er nettbasert og tilbudet gjelder disse fagene:

  • Norsk med 8 timer pr uke
  • Historie med 5 timer pr uke
  • Engelsk med 4 timer pr uke
  • Matematikk 1P før jul og 2P etter jul med 6 timer pr uke
  • Samfunnskunnskap 4 timer pr uke som avsluttes til jul (med eventuelt muntlig eksamen).
  • Naturfag 4 timer pr uke

Standpunktkarakter i alle fag

Alle fagene blir vurdert med standpunktkarakter og nettundervisningen skjer på dagtid etter en fast timeplan. 

Eksamen

Det er obligatorisk skriftlig eksamen i norsk. Trekk til skriftlig eksamen i matematikk og engelsk, og trekk til muntlig eksamen for alle fag.