Hopp til hovedinnhold

Praktisk informasjon

En lærer som underviser deltakere i Naturfag.

Avdeling for voksenopplæring sitt administrasjonskontor er plassert i 1. etasje i Kalfarveien 2. På denne siden finner du informasjon som kan være relevant for deg.

Skolerute og timeplan

Nedenfor finner du årsplaner i de ulike fagene vi tilbyr. Årsplanene inneholder oversikt over hovedtemaer i hvert enkelt fag og informasjon om vurderinger. 

Norsk - ettårig

Norsk for minoritetsspråklige, 1. år

Norsk for minoritetsspråklige, 2. år

Engelsk 

Samfunnsfag 

Historie

Matematikk 1P og 2P 

Matematikk 1P - ettårig 

Matematikk 2P - ettårig 

Matematikk 2P-Y

Naturfag

Naturfag påbygg

Eksamen - generell informasjon:

 • Alle skal opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål NOR1267/NOR1420 (norsk som andrespråk).
 • Alle andre fag er trekkfag. Det vil si at elevene kan bli trukket ut til skriftlig og/eller muntlig eksamen.
 • Husk at selv om du blir trukket ut til skriftlig eksamen i flere fag enn norsk, så kan du også bli trukket ut til muntlig eksamen.
 • Eksamen for deltakere som starter i august er mai/juni. Eksamen for deltakere som starter i januar er november/desember.

På eksamensdagen (skriftlig):

 • Under eksamen har du ikke tilgang til internett. Det du skal ha med deg må derfor lagres på en PC eller på minnepenn.
 • Du må møte senest kl. 08.30 på oppgitt eksamensrom. Orienter deg på forhånd hvilket rom du skal sitte på. Liste over eksamensrom blir offentliggjort når vi nærmer oss eksamen.
 • OBS! Du må på forhånd sjekke om din PC er inne i nettverket på skolen. Skal du bruke PC skal denne startes opp snarest.
 • Finn din plass i lokalet. Det er lagt ut navnelapper på plassene.
 • Du skal logge på en eksamenskonto. Se informasjon om digital innlevering på It's learning (BKV alle elever, du finner det under "Ressurser") .
 • Brukernavn og passord står på navnelappen du får utlevert på eksamensdagen.
 • Ta hensyn til dine medelever. Lag minst mulig støy og uro.
 • Du får ikke lov reise deg fra arbeidsplassen uten tillatelse fra eksamensvakt. Ved innlevering skal vakt kontaktes og du må ikke forlate eksamenslokalet før vakt gir klarsignal.
 • Er du syk på eksamen må du straks gi beskjed til VO-kontoret (55 33 82 40) eller sende oss en e-post (vo.bks@vlfk.no). Sykemelding må leveres så snart som mulig. Mottar vi sykemelding får du ta eksamen på nytt neste semester
 • De som kommer opp i fag med forberedelsesdag (norsk som andrespråk og engelsk) må hente forberedelseshefte på VO-kontoret den datoen som er oppgitt i oversikten eller laste det ned fra Utdanningsdirektoratet.
 • Se også fullstendig eksamensreglement.

Heldagsprøver på Voksenopplæringen

 • Oversikt over heldagsprøver finner du på Its learning; "BKV alle elever".
 • Heldagsprøvene starter kl. 09.00.
 • Prøvetid er 5 timer. 
 • Hjelpemidler på prøvene bestemmes av faglærer.

Karakterer

Det skal gis en terminkarakter og en standpunktkarakter i alle fagene (tre karakterer i norsk, hovedmål, sidemål og muntlig). Terminkarakteren gis ca. midt i kurset og standpunktkarakteren ved skoleårets slutt. Det er bare standpunktkarakteren som kommer på kompetansebeviset. I tillegg kan du komme opp til eksamen. Den karakteren du får der kommer også på kompetansebeviset.

Klage på karakter

Du kan klage på karakter på skriftlig eksamen og standpunktkarakterer. Du kan ikke klage på karakter på muntlig eksamen, men du kan klage på formelle feil som kan ha påvirket utfallet.

Det blir ikke en ny vurdering av besvarelsen, bare om vurderingen er urimelig eller ikke. Klagen kan resultere i medhold og heving av karakter, men det kan også føre til at karakteren blir satt ned. Det vil derfor være en fordel om du snakker med faglærer før du bestemmer deg for å klage. Det er ikke klagemulighet på resultatet av en klage.

Klagefrist: 10 dager etter at karakterene er offentligjort på VismaInSchool (VIS).

Fravær på grunn av sykdom

Dersom du må være borte fra skolen på grunn av sykdom teller dette også som fravær. Det er viktig at du gir beskjed til faglærerne når du må være borte fra skolen. Meld fraværet til faglærerne dine. Har du lengre fravær må du levere sykemelding. Sykemeldingen leveres til gruppelærer.

Fritak fra sidemål

Enkelte deltakere kan ha rett til fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål.

Deltakere som oppfyller kravene kan søke om fritak VismaInSchool (VIS). Husk å legge ved nødvendig dokumentasjon.

Personer som kan få fritak i sidemål:

 • De som har fått særskilt språkopplæring på ungdoms- eller videregående skole.
 • De som har hatt fritak for vurdering i skriftlig sidemål på ungdomsskolen.
 • De som ikke har gjennomført norsk ungdomsskole.
 • De som på grunn av diagnostisert sykdom, skade eller dysfunksjon har problem med å greie begge målformene.
 • De som fylte vilkårene for fritak i grunnskolen, men som på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil ikke fikk fritak likevel.
 • Minoritetsspråklige deltakere i M1- og M2-klasser får automatisk fritak. Disse deltakerne trenger ikke sende inn søknad.

Les mer i §4-15 i forskrift til opplæringslova

NB! De som får fritak må likevel følge alle undervisningstimene i faget og besvare alle skriftlige prøver på sitt hovedmål. På kompetansebeviset vil det da stå "Deltatt/Delteke" i karakterrubrikken. Du kan ikke bli trukket ut til skriftlig eksamen i sidemål.

Tilrettelegging

Elever som har attest fra lege, logoped, spesialpedagog eller andre fagpersoner som viser at de har et behov for tilrettelegging kan få innvilget:

 • Forlenget tid på heldagsprøver/eksamen.
 • Opplest oppgavetekst.
 • Forstørret skrift på oppgavene.
 • Tilrettelegginger på korte prøver.
 • Andre tilpasninger etter avtale.
 • Du må spesifisere hvilke tilrettelegginger du har behov for. Bruk skjema under og send en søknad, gjerne i samråd med faglærer.

Husk at du må søke på nytt for hvert skoleår/inntak! Søk i VIS

Avbrudd i opplæringen

Det er ikke mulig å søke om permisjon fra opplæringen. Velger du å avbryte skolegangen i ett eller flere fag er det viktig at du tar kontakt med rådgiver så snart som mulig for ikke å miste opplæringsretten din.

Dersom du har fått terminkarakter i et fag, og deretter velger å avbryte skolegangen, har du brukt opp retten til å få opplæring i faget. Derfor er det viktig at du så snart som mulig kontakter rådgiver slik at avbruddsdato blir korrekt.

I et ordinært skoleår bør du melde fra før 1. november dersom du har bestemt deg for å avbryte opplæringen i ett eller flere fag.

Vi gir ikke permisjoner i kortere perioder i forbindelse med ferier og lignende. Slikt fravær må du avtale med dine faglærere. Med stort fravær gjennom skoleåret kan grunnlaget for vurdering falle bort, og du kan da miste skoleplass i faget.

Skal du ha fødselspermisjon eller blir borte i en lengre periode grunnet sykdom må du ta kontakt med rådgiver for å legge en plan for videre skolegang.

På voksenopplæringen får du kompetansebevis som dokumentasjon på fagene du har fullført og bestått.

Kompetansebeviset får du ved å bestille her

Kompetansebevis blir laget så snart alle eksamenskarakterer er klare etter fellessensur - vanligvis mellom 15. - 21. juni for våreksamen, og ca 15. januar for høsteksamen. Informasjon om når du kan hente kompetansebevis vil bli publisert på It’s Learning og på informasjonsskjermene på skolen i god tid.

Bestilte kompetansebevis hentes i administrasjonen. Det koster ingenting første gang du bestiller.

NB! Du henter kompetansebeviset på skolen – vi sender det bare dersom du har avtalt det med oss.

Har du søkt høyere utdanning?

Du har frist til 1.juli for å laste opp kompetansebevis til Samordna opptak eller andre søknadssystemer. Skolen kan ikke overføre kompetansebevis elektronisk til Samordna opptak. Derfor må du selv skanne/ ta bilde av dokumentet og laste det opp i søknaden din.

Vitnemål  gis kun til personer som har fullført og bestått ordinær treårig videregående skole.

Deltakere på voksenopplæringen som søker om lån og stipend i Lånekassen må velge lærested «Bergen Katedralskole, voksenopplæringen»

NB! Søknader fra voksne som kommer til Bergen Katedralskoles ordinære videregående skole blir avvist.

Lærebøker som brukes i undervisningen får du låne i resepsjonen ved Senter for voksenopplæring i åpningstiden. Andre bøker kan du låne på biblioteket på Bergen Katedralskole, eventuelt Bergen Offentlig Bibliotek.

Bokliste skoleåret 2023/2024

Norsk: Intertekst Vg1, Vg2 og Vg3 (Fagbokforlaget)

Norsk for minoritesspråklige med kort botid: Intertekst essens Vg1, Vg2 og Vg3 (Fagbokforlaget)

Engelsk: Targets,Vg1 (Aschehoug)

Samfunnskunnskap: Pilot VGS (Gyldendal)

Historie: Grunnbok i historie Vg2-Vg3 (Aschehoug)

Historie for minoritetsspråklige med kort botid: Rett på historie (Aschehoug)

Naturfag: Naturfag SF (Aschehoug)

Naturfag påbygg: Naturfag påbygging (Aschehoug)

Matematikk 1P: Matematikk 1P (Aschehoug)

Matematikk 2P: Matematikk 2P (Aschehoug)

Matematikk 2P-Y: Matematikk påbygging (Aschehoug)

Lån av lærebøker

Det er gratis utlån av alle lærebøker så lenge du er deltaker hos oss. Bøkene må leveres inn når du slutter og senest ved skoleslutt. Du kan ikke skrive i bøkene, heller ikke med blyant.

For å få låne lærebøker må du:

 • ha nasjonalt lånekort/bibliotekkort. Det får du på alle offentlige bibliotek, på skolebibliotek på Bergen Katedralskole eller digitalt via Nasjonalbiblioteket. (Les mer på norsk eller engelsk) De som har et slikt kort fra før trenger ikke skaffe seg nytt. Dette kortet MÅ du ha med ellers vil du ikke få låne lærebøker.
 • undertegne digital lånekontrakt. En logger seg inn med MinID eller BankID. Når alt er korrekt utfylt vil du få kvittering på skjermen og tilsendt på epost. Kvitteringen må tas med når du skal låne lærebøker. Versjoner som godtas er utskrift, screenshot eller epost med kvittering på mobil. 
 • ta med bekreftelse på skoleplass fra oss slik at vi ser hvilke fag du har fått plass på.

De som ikke har levert inn tidligere lånte bøker vil ikke kunne låne nye bøker.

Det vil bli sendt ut purring/inkassovarsel dersom bøkene ikke blir innlevert når du slutter på skolen. Det kan også bli krevd erstatning for ødelagte bøker, eller bøker som det er skrevet i. Vi samarbeider med Inkasso Lindorf om innkreving av utestående. Dersom kravet har gått til inkasso, må det betales.

Studentbevis

Studentbevis/elevkort er valgfritt for deltakere ved Voksenopplæringen. Henvend deg i administrasjonen for å få elevkort. Elevkortet er digitalt, og du får det på din mobiltelefon (last ned appen "It's me ID"). 

Parkering

Nærmeste parkeringsmulighet er Bygarasjen. Det er ikke tillatt å parkere ved skolen.