Hopp til hovedinnhold

I løpet av dei første vekene i skoleåret reiser alle Vg1-klassar på tur til Katteli for å bli betre kjent. Dette er viktig for trivsel og samhald i klassane og på skolen. Trivsel og trygghet er viktige faktorer for et godt læringsmiljø. Førsteklassene har alle to kontaktlærere. Hver kontaktlærer har derfor færre kontaktelever. Alle elever blir invitert til en startsamtale med sin kontaktlærer første skoledag. Sammen med VIP makkerskap skal dette gi alle elever en god start på livet på "Katten"

På Vg1 er det 7 parallelle klasser. Som en del av disse klassene har vi en pre-IB klasse og en klasse for elever med minoritetsspråklig bakgrunn. Klassene får et klasserom hvor mesteparten av undervisningen foregår.  

Matematikk

Alle elever må velge mellom praktisk og teoretisk matematikk. Hvert år er den noen elever som har tatt matematikk før de starter i Vg1. Dersom vi kjenner til dette før skolestart, kan de elevene som  vil ta matematikk fra Vg2 mens de går i Vg1. 

Språk

På Vg1 må du velje eit framandspråk i tillegg til engelsk. Skolen tilbyr:

  • Spansk 2
  • Fransk 2
  • Tysk 2

For elevar som har hatt eit anna framandspråk enn tysk på ungdomstrinnet og vil bytte

  • Tysk 1 

Elevar som ikkje har hatt noko framandspråk på ungdomstrinnet

  • Tysk 1+2

Det språket du vel på Vg1 må du også ha på Vg2. 
Ver merksam på at 2. framandspråk som obligatorisk fellesfag ikkje kan erstattast med programfag framandspråk (som for eksempel tilbys som nettundervisning av Vestland fylkeskommune).

Timeplan

Skoledagen starter normalt kl 08:15. Undervisningen er satt sammen av to skoletimer. Før lønsj er det to undervisningsøkter på en og en halv time hver. Lønsjpausen er fra 11:30 til 12:15. Etter lønsj er det to nye undervisningsøkter. 

I en vanlig timeplan er det ikke fritimer, men Vg1 starter vanligvis senere på mandager. Undervisningen varer frem til kl 14 på torsdager, ellers slutter skoledagen 15:25. Fredag er blokkdag, hvor noen fredager er undervisningsfri.

Læreplanar for vg1:

 

 

Pre-IB

Dei som vurderer å gå på IB på Vg2 og Vg3 kan vurdere å heller søke på PreIB på Vg1. 
Du kan søke på både Pre-IB og vanleg vg1 på BKS. Då set du t.d. Pre-IB som ønskje 1 og ordinær studiespesialiserande vg1 som ønskje 2.